Podcast – AI

AI er svært at komme udenom og derfor er det også et emne som Anders og Mikael bruger en del tid på i Marketers Morgen. AI kan bruges i så mange grene af online marketing og bliver bedre og bedre dag for dag. Det er dog ikke uden fejl og kan også potentielt blive en trussel for mange job. Lyt med og hør hvordan AI kan blive en medspiller i din online marketing forretning.

Dine kunder får assistenter – Effekten af AI assistenter overalt

Med de nye muligheder fra blandt andet Open AI, åbnes der muligheder for at både virksomheders kunder og virksomhederne selv kan begynde at bruge AI assistenter til alle de kedelige og tidskrævende opgaver. Anders og Mikael taler om effekten heraf, og om vi havner i en situation, hvor den menneskelige kommunikation måske helt forsvinder.

Flere bliver håndværkere – Er der en ny trend på vej?

Anders og Mikael taler i dagens podcast omkring en analyse fra USA, hvor flere Gen Z vælger at blive håndværkere i stedet for at tage en boglig uddannelse og bliver ansat i Tech eller Finance. Omkostninger ved uddannelse spiller ind, men fyringer, AI og andre elementer har helt sikkert også en effekt. Det gode er, at som håndværker kan man få det sjove fra begge verdener.