Sådan beskytter du dig mod krænkelser af ophavsret

Sådan beskytter du dig mod krænkelser af ophavsret

Sikring mod krænkelse af ophavsret

I disse år sker der store ændringer i vores samfund. Nettet er blevet en naturlig integreret del af samfundet, selv de offentlige instanser udnytter de fordele, som internettet giver.

Nettet har gjort livet lettere for mange, da det giver næsten ubegrænsede muligheder. Både når det gælder kontakt og kommunikation, men også når det gælder informationssøgning.

Nogle vil påstå, at der ikke er grænser for, hvad der kan findes online, og den nemme tilgang til informationer, skabte i mange år et wild wild west, hvor nettet var præget af en form for anarki, hvor politi, anklager og domstole havde svært ved at forholde sig til dette nye univers.

Disse tider er forbi, og med nettetd mange muligheder, er der opstået mange nye faldgruber.

En af disse er krænkelser af ophavsret.

Nettet gør det nemlig let, at “låne” og stjæle andres tekster og billeder, og hvor det før var en besværlig proces at håndhæve ophavsretten, er det idag blevet let og billigt.

Derfor bør du som affiliate marketer tage denne problemstilling seriøst, især når det gælder billeder!

Ja billedet er købt og betalt :)

Ja billedet er købt og betalt 🙂

Hvad er ophavsret?

For at kunne forstå problemstillingen som affiliate marketer, er du lige nødtil at forstå begrebet ophavsret.

Ophavsretten er den lov, som beskytter og sikrer, at kreative mennesker, som skaber et værk, har eneretten til disse værker, såfremt værket har værkshøjde.

Stort set alle fotos, billeder og illustrationer, som ikke er kopieret af andre, men skabt af ejeren selv, har værkshøjde, og derfor kan vi som udgangspunkt konkludere, at alle billeder, fotos og illustrationer er beskyttet.

At ophavsmanden har eneret betyder, at han/hun ene og alene kan råde over værket.

Dvs. ophavsmanden er den eneste, som kan give andre brugsret (på dansk tilladelse til at bruge et billede indenfor nogle aftalte rammer), og såfremt et billede eller foto anvendes uden tilladelse, sker der en krænkelse jævnfør Lov om Ophavsret.

Denne krænkelse kan ophavsmanden kræve vederlag og godtgørelse for, oftest samlet 1.500-5.000 kr. pr. billede/foto, og i grove sager, kan han/hun også bede retten tage stilling til, og krænkelsen skal udløse en bøde eller en fængselsstaf (Det skal være meget groft, før fængsel kommer på tale).

Ophavsretsloven er meget sort/hvid.

Dvs. benytter du et billed med tilladelse fra f.eks. en samarbejdspartner, og har denne partner ikke ophavsretten, står du i første omgang med problemet, da du har publiseret billedet på din hjemmeside.

Også selvom du har fået tilladelse, og formegentlig har denne på skrift.

Taber du sagen, kan du derefter gå videre med en ny sag mod samarbejdspartneren, og kræve dit tab og omkostninger dækket.

Alt i alt er systemet bygget op således, at begge parter taber en masse penge, og de eneste der reelt har noget ud af det, er groft sagt advokaterne.

Men sådan er loven, og selvom du har en holdning, synes eller mener det er unfair, så ændre det ikke på fakta. Du er derfor nødt til, at tage visse forbehold.

Du bliver nødt til at tage forbehold ved brug af billeder

Hvad betyder det for dig?

Helt lavpraktisk betyder det, at du er nødt til at tage nogle forbehold, således du ikke ender i en situation, hvor du står med problemet.

Det gælder selvom du har fået lov til at benytte billedet, fotografiet, banneret eller andet af annoncøren.

Tiderne hvor mundtlige aftaler eller skriftlige accept på mail var nok, er desværre forbi.

Dermed ikke sagt, at en skriftlig accept er værdiløs, den fritager dig bare ikke for ansvar i første om gang, og dermed står du med en stor økonomisk risiko, såfremt annoncøren ikke er i stand til at betale dig efterfølgende.

Jeg kan derfor kun på det kraftigste anbefale, at du får lavet kontrakter med alle annoncører, hvor disse lover at fritage dig for ansvar og skade, såfremt uheldet er ude.

Og nu tænker du sikkert, at det er pisse dyrt, men det er det faktisk ikke.

For der findes sikkert nogle standard kontrakter online, som lever op til dette, ellers kan du få en advokat til at lave en kontrakt, som du kan anvende til alle de annoncører, som du samarbejder med.

Slutteligt kan du selvfølgelig selv lave kontrakten, såfremt du er lidt inde i juraen.

Laver du kontrakten selv, er følgende punkter vigtige!

 1. Det skal fremgå tydeligt af kontrakten, at annoncøren har givet dig tilladelse til at anvende værkerne, og at annoncøren bekræfter at være ophavsmanden/eje ophavsretten til værkerne
 2. Det skal fremgå tydeligt af kontrakten, at annoncøren overtager sagen, og fritager dig fra ansvar, såfremt du bliver kontaktet angående en krænkelse
 3. Det skal fremgå tydeligt af kontrakten, at annoncøren tager det fulde økonomiske ansvar, herunder fritager dig for omkostninger eller tab forbundet med en sag
 4. Det skal fremgå tydeligt af kontrakten, at annoncøren påtager sig alle forpligtelser, såfremt der kommer en sag
 5. Det skal fremgå tydeligt af kontrakten, at kontrakten ikke er tidsbegrænset, og at forpligtigelserne også gælder efter, at annoncøren f.eks er stoppet som affiliate partner

Underskrive-kontrakt

Herefter skal kontrakten selvfølgelig underskrives af begge parter.

Har du sådan en kontrakt, kan du forelægge den til en dommer, og annoncøren vil derefter tage din plads i sagen (læs der skal oprettes en ny sag mod annoncøren, og din sag afsluttes).

Har du ikke en kontrakt, kan ophavsmanden sagsøge dig, da der ikke foreligger en aftale mellem jer, og aftaleforhold mellem dig og din annoncør er i den sammenhæng irrelevante.

Det er efterfølgende dit eget ansvar, at gå efter annoncøren.

Hvad med produkttekster eller tekster?

Problemstillingen er sådan set den samme, hvis du benytter produkttekster fra det firma, som du skaffer leads eller salg.

Hvis annoncøren ikke er ophavsmanden, og dermed har ophavsretten til teksterne, kan de ikke give andre tilladelse til at anvende dem.

Dermed står du med problemer, ligesom ved billeder, hvis der ikke foreligger en kontrakt, som tydelig beskriver, hvordan og hvorledes, såfremt uheldet er ude.

Når det kommer til tekster, er der dog visse undtagelser, da ikke alle tekster er omfattet af ophavsret.

Som nævnt i afsnittet om ophavsret længere oppe, så kræver det, at værket har værkshøjde, før skaberen kan få ophavsretten til værket.

Ved tekster er der flere undtagelser, hvor det ikke er muligt at få ophavsret. Det gælder blandt andet:

 • Ingredienslister
 • Produktspecifikationer
 • Fakta om en vare (f.eks røde sokker eller stribede glas)
 • Oversigt over indholdet i et produkt (f.eks 16 hvide tallerkener eller 20 par sorte sokker)

Undtagelserne afviger stort set aldrig.

Som udgangspunkt skal en tekst være på minimum 30-40 ord, samt have et personligt eller fagligt præg, før der kan opnås værkshøjde.

Derfor er de fleste kortere standard tekster, her menes udtrykkeligt standard tekster, ofte ikke beskyttet af ophavsret.

ophavsret på videoer

Hvad med Youtube videoer? Eller Vimeo eller andre?

Ønsker du at anvende videoer på din affiliate side, er der intet i vejen for dette, video er og bliver fremtiden.

Youtube er fyldt med gode videoer, som sikkert kan booste din konvertering.

Men vil du bruge andre personers eller firmaers videoer, er der lige en regel, som du skal sikre dig, at du overholder, hvis du ikke vil krænke andres ophavsret.

 • Du må KUN embedde/indlejre videoer. Her ligger videoerne nemlig stadigvæk på Youtubes/Vimeos/andres servere, og du krænker dermed ikke ophavsretten. Downloader du videoen, og uploader den på din egen kanal eller hjemmeside, krænker du ophavsmandens ophavsret.

Er du affiliate for f.eks firmaet A, og vælger at benytte firmaet Bs videoer, krænker du ikke firmaet Bs ophavsret, såfremt videoen er embedded/indlejret.

Derimod overtræder du markedsføringsloven, og det kan du også blive straffet for.

Du skal derfor tænke dig om, før du anvender videoer fra nettet, da en grov overtrædelse af markedsføringsloven kan være mindst ligeså dyr, som en overtrædelse af ophavsretten.

Udenlandske affiliate netværk. Nogen udfordringer?

Benytter du affiliate netværk, som ligger udenfor Danmarks grænser, er der flere ting, som du skal være opmærksom på. Især hvis disse ligger i EU.

EU-flag
Opstår der problemer på grund af en krænkelse, skal ophavsmanden nemlig ikke længere anlægge sagen ved en dansk domstol, såfremt du bor i Danmark, eller en domstol hvor du har værneting, på dansk der hvor du bor.

I 2013 afsagde EU-Domstolen en dom, den såkaldte Pinckney-dom (sag C-170/12), hvori EU-Domstolen kom frem til, at en retssag kan anlægges i alle EU-lande, hvor der er ophavsretslig beskyttelse, og hvor der er risiko for, at krænkelsen kan medføre skade.

Denne dom blev slået fast i Januar 2015, hvor EU-Domstolen i sag C-441/13 gjorde det klart, at sager kan anlægges i alle lande, hvor materialet er tilgængeligt online.

Sagt på dansk, du kan blive sagsøgt i hele EU, det er ophavsmanden, som bestemmer hvor.

Du skal derfor være påpasselig, hvis du benytter netværk udenfor Danmarks grænser, da du dermed har med annoncører udenfor DKs grænser at gøre, og disse vil med overvejende sandsynlighed krænke andre, som ligeledes ligger udenfor DK.

Dermed er der overvejende risiko for, at evt. sager og krænkelser, kommer for en domstol i et andet EU land, og det kan blive en ret dyr og omkostningstung affære.

Du bør derfor sikre dig med kontrakter o.lign., hvis du vil undgå disse problemstillinger.

Vil du blive klogere på EU-Domstolens dom, samt evt læse dommen, kan du læse meget mere her.

hvad med google adsense

Hvad med Google Adsense?

Som du sikkert ved, kan du indstille Google Adsense til at vise billeder eller illustrationer sammen med en tekst, eller du kan vælge den traditionelle tekst annonce.

Uanset hvilken du vælger, vil annoncen potentielt kunne krænke andres ophavsret.

Men som du ligeledes sikkert ved, så tilpasser Google Adsense sig til din sides indhold + den besøgendes søgehistorik.

Dermed har du som hjemmesideejer ingen indflydelse på, hvad Adsense reklameblokken viser.

Indholdet i en reklameblok fra Googles Adsense ligger på Googles servere, samtidig med at reklameblokken tilpasses eksterne faktorer.

Dermed har en hjemmesideejer ikke indflydelse på, hvad der bliver vist i en Adsense blok. Og det er vigtigt rent juridisk.

Flere domme, primært i andre EU lande har slået fast, at hjemmesideejeren ikke kan holdes ansvarlig.

Da annoncøren accepterer Googles betingelser, herunder at Google fraskriver sig ethvert ansvar, og annoncøren er fuldt ud ansvarlig for alt, falder krænkelser via Adwords tilbage på ejeren og annoncøren af annoncen.

Du skal derfor ikke være nervøs ved at anvende Google Adsense eller lignende tjenester. Laver du derimod Adwords reklamer, bør du lige sikre dig, at alt er efter bogen, før du sender dem ud i Googles netværk.

Hvad med produkt feed?

Hvor problemstilling i forhold til Google Adsense er afklaret, er problemstillingen med produkt feed helt anderledes.

Der foreligger pt. ikke en klar retspraksis for, hvordan sager med krænkelser af ophavsretten via produkt feed håndteres.

Derfor er svaret her forbundet med en del usikkerhed, og en god og dygtig advokat i en sag kan før eller siden hen ændre det nuværende udgangspunkt.

Som udgangspunkt er det ejeren af et produkt feed, som er ansvarlig for krænkelsen.

I tidligere sager, har retten, om end det ikke er helt overbevisende, fastslået, at krænkeren er skaberen af produkt feedet.

Men der er ved flere lejligheder stillet spørgsmålstegn ved, om ejeren af en hjemmeside, som henter produkterne ind via et feed, ikke også er ansvarlig for krænkelsen, da hjemmesideejeren uden kontrol indhenter materiale fra eksterne sider.

Krænkelsen anses ikke som forsætlig, men den sker uagtsomt, og jævnfør loven betyder det, at man er ansvarlig.

Et godt råd

Da produkt feeds er forbundet med en vis usikkerhed, kan det kun anbefales, at du anvender feeds fra firmaer og hjemmesider, som selv tager billeder og forfatter teksterne.

Dermed er du sikker på, at du ikke kommer ud i sager, hvor andres ophavsret bliver krænket.

Der findes masser af firmaer, som selv tager produktfotos, og du bør holde dig til disse, indtil der forelægger en mere tydelige og præcis retspraksis på området.

Jeg har på fornemmelsen, at det kun er et spørgsmål om tid, før en dygtig advokat vinder en sag imod et site, som anvender produktfeeds, og dermed vil denne sag måske skabe præcedens fremover.

Det er en personlig fornemmelse, som jeg har, og jeg kan pt. ikke sige, med hvilke paragraffer og referencer, at sådan en sag vindes.

Men mere og mere peger i den retning, jo mere fokus der kommer på copyright online.

Må du bruge en webshops billeder?

Kan en webshop tillade brug af producent fotos?

De fleste producenter får lavet gode og lækre billeder idag, og disse bliver ofte anvendt på producentens egen hjemmeside, i reklamemateriale og markedsføringen, og de fleste giver ligeledes deres online forhandlere tilladelse til at anvende billederne.

Da det er umuligt at sige, hvilke aftaler der er mellem producenten og forhandleren angående brug af billederne, vil svaret herunder være meget generelt.

Da aftale forholdet ligger mellem producenten og forhandleren, er det kun forhandleren, som har brugsretten til billederne (læs om brugsretten i toppen af indlægget under “Hvad er ophavsret”).

Dækker brugsretten, at forhandleren kun må bruge billederne på webshoppen, må denne forhandler ikke give f.eks. en affiliate tilladelse til at anvende billederne.

Det vil være en krænkelse af producentens ophavsret.

Det er dog de færreste producenter, som håndhæver ophavsretten på f.eks produktfotos, hvilket der er flere årsager til.

 1. Det giver gratis opmærksomhed og reklame, jo flere steder billederne postes online
 2. Det er for mange en del af markedsføringsstrategien, at udbrede brandet og brandets produkter
 3. Affiliate marketers annoncerer for en forhandler, som skaber salg for producenten
 4. Det giver mulighed for links eller omtale, til producenten eller forhandlerne

Sagt på en anden måde, vil det være at save den gren over, som producenten sidder på, hvis de begynder at ødelægge deres egne forhandleres markedsføring.

Forhandlernes fornemmeste opgave er, at sælge flest mulige af producentens varer. Og det sker ikke, hvis de to modarbejder hinanden!

Men rent juridisk, kan forhandleren ikke give andre tilladelse til at bruge billederne, med mindre forhandlere har fået lov til dette af producenten, f.eks i forbindelse med markedsføringen.

5 hurtige tips til at undgå problemer

Du kan forebygge, at der opstår problemer, men det kræver, at du aktivt selv gør noget, og gerne hver måned.

Herunder er 5 tips til, hvordan du sikre dig mod problemer.

 1. Hav en løbende dialog med annoncøren. Spørg her indtil, hvordan og hvorledes de arbejder. På den måde får du et indtryk af, hvordan det går, og om der er noget, som du bør være opmærksom på
 2. Benyt kun billeder eller feeds fra webshops og firmaer, som du ved selv tager billeder
 3. Stil krav til affiliatenetværket, og bed dem tjekke op på, at f.eks alle banners og materiale, som annoncørerne stiller til rådighed er tjekket
 4. Brug 1-2 timer månedligt på at tjekke billeder, fotos, banners og tekster. Forebyggende arbejde betaler sig, når det handler om ophavsret, da det hurtigt bliver mega dyrt. Brug Google, Google images search, Copyscape eller Tineye
 5. Tjek op på de firmaer, som du vil annoncere for. Brug evt. Google. Har der tidligere været problemer, så ved du, at du bør være påpasselig.

I bund og grund handler det om, at du er påpasselig, men at du også i højere og højere grad tjekker op på, hvem du samarbejder med, samt hvilke værker du anvender.

Tiderne hvor du kunne fralægge dig alt ansvar og bare cashe ind er ovre, og idag kræver det, at du passer på dig selv og varetager dine interesser, før du begynder at smide banners eller billeder op.

Lav dit forarbejde ordentligt, det betaler sig.

Fremtiden?

Retssystemet er endnu ikke helt justeret ind på, hvordan og hvorledes alt på nettet forholder sig. Derfor vil fremtiden byde på masser af nye domme, som vil danne præcedens indenfor forskellige krænkelser af ophavsretten.

Der er dog ingen tvivl om, at ophavsret online bliver en af fremtidens store fight områder, da der er mange store firmaer og brands, som har nogle interesser, som de gerne vil beskytte.

Affiliatenetværkene er ligeledes i fremtiden nødt til at tage ophavsretkrænkelser endnu mere alvorligt, og ikke som idag, hvor de fleste fraskriver sig et hvert ansvar.

Hvordan de vil håndtere det, det er svært at spå om, men et eller andet er de nødt til at gøre, for at sikre deres marketers mod problemer.

Jeg kunne ligeledes godt forestille mig, at det indenfor en overskuelig fremtid bliver muligt at forsikre sig imod ophavsretkrænkelser.

Hvis det er muligt allerede, må du meget gerne smide et link i kommentaren.

Ovenstående er skrevet ud fra den nuværende status, August 2015, men der kan ske ændringer eller tilpasninger, og alle informationerne bør derfor kun anvendes som vejledende.

Der er ligeledes en del undtagelser, og enkelte sager kan ligeledes have undtagelser, som afviger fra svarene.

Jeg vil løbende forsøge at opdatere indlægget, ligesom der også kan indsendes spørgsmål til Mikael Rieck på m@marketers.dk. Er disse relevante, vil indlægget blive opdateret med et afsnit, hvori problemstillingen vil blive besvaret.

Du er naturligvis også meget velkommen til at skrive dit spørgsmål i kommentarfelterne herunder.

 

Artiklen er skrevet af Morten Kristensen fra Not Allowed. Not Allowed er Danmarks første og største “No cure No pay” service indenfor ophavsretskrænkelser online og offline.