Tekster på kategori- og produktsider – Over eller under, vist eller skjult?

Tekster på kategori- og produktsider – Over eller under, vist eller skjult?

Tekster på kategori- og produktsider