Brug Googles egne guidelines mod dem – ChatGPT hjælper dig

Brug Googles egne guidelines mod dem – ChatGPT hjælper dig

Brug Googles egne guidelines mod dem

Gennem diverse guidelines fortæller Google os og deres reviewers, hvad de gerne vil have. Der er ikke mange, der gider læse de mange dokumenter igennem, men det behøver du ikke længere. AI kan hjælpe med både at læse, afkode, vurdere og komme med forbedringsforslag. Kim Steffensen fra chateksperten.dk er i studiet til en snak om mulighederne.